Databank Twente Over Databank Twente De Monitors
Databank Twente - Monitoring voor beter beleid

Welkom op databanktwente.nl

Deze website is een initiatief van Regio Twente en is bedoeld om bestuurders, politici, beleidsmakers, professionals en de inwoners van Twente te voorzien van belangrijke informatie over maatschappij en leefomgeving.

De website is in ontwikkeling en zal binnenkort gelanceerd worden. Op de site vindt u straks informatie over demografische ontwikkelingen, economie en arbeidsmarkt, mobiliteit en vrije tijd en duurzaamheid en innovatie. Doel van de site is ook informatie te bieden voor het (maatschappelijk) debat en om beter onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Naast harde gegevens bevat de website ook uitleg en meningen van experts en interessante artikelen over genoemde onderwerpen.

Welcome to databanktwente.nl

This website is an initiative of Twente Region and is intended to provide administrators, politicians, policy makers, professionals and the people of Twente with important information about society and environment.

The website is under development. It will be launched shortly. This site is going to contain information on demographics, economics and labor, leisure and mobility and durability and innovation. Purpose of the site is to provide information for (public) debate and more informed decision making. Besides hard data, the website also contains interpretations and opinions of experts and interesting articles on the topics.